Giai Nhân Lém Lỉnh - Tập 1

Giai Nhân Lém Lỉnh

Xem phim Phim của tôi

7+ 2 tập Hài HướcHài Hước 2018

Đạo diễn:

Diễn viên: Dũng NhíNSƯT Thanh ĐiềnHồng Tài

Quốc gia: Việt Nam

Xiển Bột là chắt của Trạng Quỳnh, trong tất cả con cháu của Trạng Quỳnh thì Xiển được cho là tương đồng với Trạng Quỳnh nhất, sự lém lỉnh của Xiển khiến ông Bá hộ phải 'sống dở chết dở' mà không làm gì được Xiển.

Xem thêm Rút gọn