Tình Yêu Không Có Lỗi...Lỗi Tại Máy Tính - Happy Together

7+ | 1989 | 96 phút

Xem phim

Khi một chàng thiếu niên được xếp cặp với một cô gái dễ thương do lỗi sắp xếp của máy tính, dần dần chàng trai nhận ra được tình cảm mà mình dành cho cô bạn gái này, liệu cô gái có cảm giác như anh?
Xem thêm