Khuynh Thế Hoàng Phi

7+ | 2008 | 1964 tập

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở phía Tây, nước Tần là một đất nước nhỏ bé, liên tục bị nước Ngụy hùng mạnh ở phía Đông xâm chiếm. Tần Hiếu Công, vị vua trẻ của nước Tần đã tiến hành cải cách, thực hiện biến pháp của Thưởng Ưởng, khiến nước Tần trở nên hùng mạnh và đã thống nhất Trung Hoa gần 200 năm sau đó.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cao Viên Viên, Vương Chí Phi, Hầu Dũng, Ưu Dũng

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập