Vùng Đất Hứa - Promised Land

7+ | 1988 | 103 phút

Xem phim

Danny, Davey và Mary là những người bạn tốt nhất ở trường trung học, với hy vọng cao và ước mơ cao hơn. Nhưng họ thấy tương lai nắm giữ nhiều điều bất ngờ và không đảm bảo.
Xem thêm