Ông Hoàng Tiền Chuộc - Suicide Kings

7+ | 1997 | 107 phút

Xem phim

Một nhóm thanh niên giam giữ ông chủ của họ như là con tin và đòi tiền chuộc. Tuy nhiên họ thay đổi mục đích ban đầu khi phát hiện ra một bí mật…
Xem thêm