Khi Bình Yên Dậy Sóng - Taffin

7+ | 1988 | 96 phút

Xem phim

Khi một doanh nghiệp cố phá tan vùng đất yên bình, người dân địa phương phản đối việc xây dựng một nhà máy hóa chất gần cộng đồng của họ, họ thuê một đám người có thể giúp họ giữ lại được vùng đất bình yên này.
Xem thêm