Cuộc Đời Không Như Mơ - A Day In The Life

7+ | 2009 | 90 phút

Xem phim

Stick có kế hoạch rời khỏi cuộc sống đường phố phía sau, nhưng khi hai thành viên trong gia đình bị bắn hạ, anh buộc phải chọn lựa một cuộc sống mới cho bản thân và bạn gái, hoặc lòng trung thành với các anh em máu của mình.
Xem thêm