Bữa Tối Kinh Hoàng - Blood Diner

7+ | 1987 | 88 phút

Xem phim

Anh em nhà Namtut sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất trong thị trấn. Nhưng trong món ăn mà họ phục vụ luôn chứa ẩn những bí mật về việc phục hồi những linh hồn đã khuất.
Xem thêm