Thế Hệ Vàng 1999 - Class Of 1999

7+ | 1990 | 97 phút

Xem phim

Khi bạo lực tràn ngập trong một ngôi trường cấp 3 ở Seattle, chính phủ cho phép robot hoạt động trong trường để trấn áp và kỷ luật các học sinh phạm tội.
Xem thêm