Ranh Giới - Borderland

7+ | 2008 | 106 phút

Xem phim

Dựa trên các sự kiện thực sự, Borderland kể một câu chuyện về ba sinh viên Đại học Texas, những người vấp ngã khi một giáo phái hy sinh của con người.
Xem thêm