Từ Chức - Stepping Down

7+ | 2013 | 87 phút

Tháng 2 năm 2012, sau nhiều tháng chỉ trích báo chí liên quan đến tuyên bố tham nhũng, tổng thống Đức Christian Wulff tuyên bố từ chức. Đây là câu chuyện hư cấu một phần về các sự kiện dẫn đến thời điểm này từ sau cánh cửa đóng kín.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Viktor Witte

Thể loại: Chính Kịch

Quốc gia: de

Đánh giá: