Chào mừng

Mời quý khách lựa chọn gói cước để đăng ký

Gói ngày

Gói cước ngày Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày.

Miễn phí lưu lượng 3G,4G

Giá 3.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đăng ký

Gói tuần

Gói cước tuần Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 12.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần.

Miễn phí lưu lượng 3G,4G

Giá 12.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đăng ký

Gói tháng

Gói cước tháng Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 50.000đ/tháng, gia hạn hàng tháng.

Miễn phí lưu lượng 3G,4G

Giá 50.000 đ

(Đã bao gồm VAT)

Đăng ký